Școala –o șansă pentru fiecare

Proiectul „Școala –o șansă pentru fiecare” implementat de Agenția Natională pentru Romi în perioada 2009-2011 propune un set de măsuri care vor contribui la prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii, la dobândirea de competenţe şi abilităţi de bază de către cei care au părăsit timpuriu şcoala.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea participării la sistemul de educaţie a grupurilor vulnerabile.

Proiectul isi propune sa contribuie la creşterea ratei de participare în învăţământul preşcolar şi şcolar a copiilor proveniţi din medii defavorizate (copii romi, copii din familii sarace, copii cu disabilităţi), diminuarea fenomenului de abandon şcolar care caracterizeaza categoriile vulnerabile, dezvoltarea unui mecanism de colaborare între factorii cheie implicaţi în procesul de educaţie (şcoală, părinţi, servicii sociale, mediatori şcolari, comunitate), creşterea calităţii serviciilor de educaţie.

Imagini
PICT0155
IMG 0058
IMG 0047
PICT0152
IMG 0060

Conferinţă de finalizare a proiectului  „Şcoala – o şansă pentru fiecare” (ID proiect 4752)

Conferinţa de finalizare a proiectului „Şcoala – o şansă pentru fiecare” (ID proiect 4752) se desfăşoară în data de 22 noiembrie 2011 la Hotel Radisson Blu, Bucuresti, sala Atlas (Calea Victoriei, 63-81, Sector 1),cu începere de la ora 10.00.

Proiectul ,,Şcoala – o şansă pentru fiecare” implementat de Agenţia Naţională pentru Romi în perioada 2008-2011 în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună, Asociaţia Internaţională Step by Step, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a avut ca obiectiv general creşterea participării la sistemul de educaţie a grupurilor vulnerabile.
Proiectul a avut atât o abordare preventivă (prin serviciile de consiliere şi orientare, dezvoltarea unui mecanism de colaborare între actorii cheie, organizarea de programe de educaţie de tipul „şcoala dupa şcoală”, formare de consilieri şcolari, instruirea cadrelor didactice, campanii de informare) cât şi una corectivă (prin programele de educaţie de tipul „a doua şansa”, servicii de consiliere şi orientare, campanii de informare).
Proiectul a fost implementat în 19 de judeţe: Botoşani, Suceava, Iaşi, Bacău, Vaslui, Galati, Vrancea, Tulcea, Brăila, Buzău; Calarasi, Ialomita, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Alba, Mures, Braşov, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.
În cadrul proiectului 1415 elevi au participat la programe de tipul şcoala după şcoala, 1400 de persoane au participat la programe de educaţie de tipul a doua şansă, 8000 elevi au fost consiliaţi în vederea prevenirii abandonului şcolar, iar circa 8000 de părinţi au fost consiliaţi si formaţi in vederea unei mai bune implicării in educaţia copiilor lor si a menţinerii legăturii cu şcoala.


Uniunea Europeana